Praktisk info

ePortal via besøklegen.no

Her kan du ha digital kontakt med fastlegen din. Dersom Fastlege har permisjon eller.  har ferie, blir melding ruta til vikaren.

Forskjellen på bruken av e-konsultasjon og og Kontakt resepsjonen, er innholdet i meldingen du sender.
E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent sjukdom. Denne blir honorert med same takst som ved oppmøte hjå fastlegen. Evnt. tilleggsspørsmål og innhenting av supplerande informasjon frå pasienten er inkludert.
Kontakt resepsjon kan nyttast til enkle spørsmål, som svar på blodprøve, kort info om røntgensvar/epikriser eller du ønskjer at legen ringjer deg tilbake.  Denne tenesta er gratis.Loggar du inn via heimesida vår www.lusterlegekontor.no finn du meir informasjon.
Her finn du også informasjon om legen sine praksisdagar, som er avgjerande for når du kan forvente svar.                            Informasjon vedr vikarar for lege som har permisjon, finn du under Permisjoner.

Legane sine praksisdagar

Lege
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 Knut Cotta Schønberg  X X   Etter 12.00 Etter  12.00
 Morten Larsen, permisjon   X X X  
 Tomas Pajdak X   X
 Linnea Halle Etter 12.00 Etter 12.00 Etter 12.00  Etter 12.00 Etter 12.00
Siri Liestøl Christensen X X   Før 12.00 X
 Turnuslege X X X X X
Sofie Rosager, permisjon        X
Bård Flattun Lilleeng X X Før 12.00  Før 12.00  
 Ingunn W. Erichsen, permisjon  X Etter 12.00   X Før 12.00