Praktisk info

ePortal via helsenorge.no

Her kan du ha digital kontakt med fastlegen din. Dersom fastlege har permisjon eller har ferie, blir melding ruta til vikaren.
Forskjellen på bruken av e-konsultasjon og “kontakt legekontoret”, er innholdet i meldingen du sender.
E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent sjukdom. Denne blir honorert med same takst som ved oppmøte hjå fastlegen. Evnt. tilleggsspørsmål og innhenting av supplerande informasjon frå pasienten er inkludert.
Kontakt legekontoret kan nyttast til enkle spørsmål, som svar på blodprøve, kort info om røntgensvar/epikriser eller du ønskjer at legen ringjer deg tilbake. Denne tenesta er gratis.
Du kan logge inn via knappen her til venstre “logg på selvbetjening”. (Vidare på Helsenorge; øverst i høgre hjørne.)
Legen sine praksisdagar er avgjerande for når du kan forvente svar.

Legane sine praksisdagar:

Lege
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Andreas Dyrkjær   X  X  X  X
Morten Larsen  Før 12:00 X X Før 12:00  
Lars Håkon Solibakke Mo   X X
Lena Bergesen Etter 12:00 Etter 12:00 Etter 12:00  Etter 12:00 Etter 12:00
Siri Liestøl Christensen X X Før 12:00 Før 12:00
LIS-lege X X X X X
Sofie Rosager  X Etter 12:00   Før 12:00   X
Bård Flattun Lilleeng X X Før 12:00  X  x
Annika Kish Dyrkjær  X    X  Før 12:00