Praktisk info

Her finn du rettleiing i å bruke Helsenorge.no

Korleis bestille time til koronavaksine:

 • Gå inn på helsenorge.no
 • logg inn med BankID
 • velg bestill time (velg evt fastlege)
 • gå direkte til timebestilling
 • velg koronavaksine (obs: ikkje koronatesting eller vaksine)
 • velg ein grå dato
 • velg klokkeslett
 • rull ned
 • skriv 1. dose eller 2. dose i feltet «Kva gjelder timen?»
 • klikk på bestill
Hugs å avbestille time dersom du ikkje møter:
 • gå tilbake til forside
 • rull ned til timeavtalar
 • velg timen du vil avbestille, rull lenger ned
 • velg avbestill time
 • bekreft avbestilling
Alle som kan, blir oppmoda om å bestille på Helsenorge.no. Dersom du ikkje får det til, eller har fastlege utanfor Luster, må du ringje koronatelefonen på 906 72 675 (kl 8-15).

 

ePortal via helsenorge.no

Her kan du ha digital kontakt med fastlegen din. Dersom fastlege har permisjon eller har ferie, blir melding ruta til vikaren.
Forskjellen på bruken av e-konsultasjon og “kontakt legekontoret”, er innholdet i meldingen du sender.
E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent sjukdom. Denne blir honorert med same takst som ved oppmøte hjå fastlegen. Evnt. tilleggsspørsmål og innhenting av supplerande informasjon frå pasienten er inkludert.
Kontakt legekontoret kan nyttast til enkle spørsmål, som svar på blodprøve, kort info om røntgensvar/epikriser eller du ønskjer at legen ringjer deg tilbake. Denne tenesta er gratis.
Du kan logge inn via knappen her til venstre “logg på selvbetjening”. (Vidare på Helsenorge; øverst i høgre hjørne.)
Legen sine praksisdagar er avgjerande for når du kan forvente svar.

Legane sine praksisdagar:

Lege
Måndag
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Andreas Dyrkjær   X  X  X  X
Morten Larsen  Før 12:00 X X Før 12:00  
Lars Håkon Solibakke Mo   X X
Linnea Jarmund Halle Etter 12:00 Etter 12:00 Etter 12:00  Etter 12:00 Etter 12:00
Siri Liestøl Christensen X X Før 12:00 Før 12:00
LIS-lege X X X X X
Sofie Rosager  X Etter 12:00   Før 12:00   X
Bård Flattun Lilleeng X X Før 12:00  X  x
Annika Kish Dyrkjær  X    X  Før 12:00