Vikarar

Annika Kisch Dyrkjær er vikar på legelista som tilhøyrde
Ingunn W. Eriksen / Marit Uglane / Amshala Anton.
Legelista fekk ny fast tilsett 01.09.21, Lena Flekke Bergesen som er i permisjon til hausten -22.
Siri Liestøl Christensen er i permisjon fram til august -22. Marthe Broch Hauge er vikar for ho ut 2021.
Jacob Kuhre Brydenfelt vikarierar for Morten Larsen.
Det er tilsett i Andreas Kisch Dyrkjær fast stilling frå 01.02.21. Han overtek pasientane på lista til Knut Schønberg.