Vikarar

Annika Kisch Dyrkjær er no vikar på legelista som tilhøyrde
Ingunn W. Eriksen / Marit Uglane / Amshala Anton.
Legelista får ny fast tilsett frå 01.09.21.
Det er tilsett i Andreas Kisch Dyrkjær fast stilling frå 01.02.21. Han overtek pasientane på lista til Knut Schønberg.