Hvem er vi?

Knut Cotta Schønberg
Spesialist i samfunn og allmennmedisin
Gro Sissel Haugen
Sjukepleiar
Lars Håkon Mo vikar
for Morten Høylund Larsen
Mariann Fuglesteg
Sjukepleiar
Tomas Pajdak
Lege
Sigrun Kalhagen
Bioingeniør
Siri Liestøl Christensen
Lege
Mariann Alme
Legesekretær
Linnea Jarmund Halle
Lege
Bjørg Nundal Stegegjerde
Hjelpepleiar
Janicke Guldbrandsen
Turnuslege
Øygun Kjos
Førstesekretær
Marit Thune Uglane Kjellrun Øvregard
Førstesekretær
Nathali Thøstesen vikar
for Sofie Rosager
Berit Kjos
Konsulent
Bård Flattun Lilleeng
Spesialist i allmennmedisin