Aktuelle linker

http://www.vegvesen.no/_attachment/61124     Attest som må fyllast ut ved ny/fornying av førarkort.

https://helsenorge.no/

https://helsenorge.no/vaksiner/reisevaksinasjon

https://nhi.no/…/pasientorganisasjoner/diabetesforbundet

www.naaf.no Astma- og allergiforbundet

https://www.lhl.no Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

https://www.revmatiker.no