Har du time for førarkort-attest, må du fylle ut vedl.skjema.

http://www.vegvesen.no/_attachment/61124