Har du time for føratkort attest må du fylle ut vedl.skjema.

http://www.vegvesen.no/_attachment/61124