Velkommen

Luster Legekontor 2015Velkommen til Luster legekontor si nye heimeside.

Her kan du bl.a. finne informasjon om åpningstider, telefontider, legen sine praksisdagar og ferieavvikling.

Tilgang til ePortal finn du under knappen “Selvbetjening”  Informasjon om oppretting av konto, finn du på menyen på venstre side under Brukeropprettelse.
Der kan du:

Fornye resept på fast medisin
Skrive til legen
  • Lese beskjed frå legen