Velkommen

Velkommen

Luster Legekontor 2015Velkommen til Luster legekontor si heimeside.

Her kan du bl.a. finne informasjon om åpningstider, telefontider, legen sine praksisdagar og ferieavvikling.

Under Praktisk info ligg:
Ved bruk av ePortal kan du ha elektronisk kommunikasjon med fastlegen din.
Skal du ha førarkortattest, må du fylle ut skjema som du finn under Praktisk info.
Sjekke urinprøve.
Blodprøvetaking, utan at du samtidig har time hjå legen.