Velkommen

Luster Legekontor 2015Velkommen til Luster legekontor si heimeside.

Her kan du bl.a. finne informasjon om åpningstider, telefontider, legen sine praksisdagar og ferieavvikling.

Informasjon om ePortal finn du under menyen Praktisk info.
Skal du ha førarkortattest, må du fylle ut skjema som du finn under Praktisk info.