ePortal

Digital kommunikasjon med legekontoret. 

I januar gjekk vi over frå besøklegen.no til helseNorge.no for digital kommunikasjon med fastlegen.
Det viser seg at helsenorge og CGM (leverandør av fagprogrammet vårt) har store driftsproblem.
Vi har derfor gått tilbake til besøklegen.no med BankID innlogging.

Tenestene du kan nytta, er:
E-resept. Fornye resept på faste medisiner.
E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent sjukdom. Denne blir honorert med same takst som ved oppmøte hjå fastlegen. Evnt. tilleggsspørsmål og innhenting av supplerande informasjon frå pasienten er inkludert.
E-kontakt kan nyttast til enkle spørsmål. Som svar på blodprøve, kort info om røntgensvar/epikriser eller du ønskjer at fastlegen ringjer deg tilbake.  Denne tenesta er gratis.

Dersom du loggar inn via heimesida vår www.lusterlegekontor.no finn du meir informasjon. Der ligg også informasjon om legen sine praksisdagar, som er avgjerande for når tid du kan forvente svar.

28.02.2019