ePortal

ePortal er ei teneste som  på ein sikker måte tilbyr kommunikasjon mellom pasient og fastlege. Pr 06.11.18 er denne tenesta redusert. Sjå Praktisk info.

For å bruke tenesta må du oppretta deg ein konto. Du kan registrera deg via heimesida vår og linken “Logg på selvbetjening”
Du må også forsikre deg om at vi har  registrert mobilnummeret i pasientjournalen din.
Informasjon om oppretting av konto, finn du på menyen på venstre side under Brukeropprettelse.

I ePortal kan du:
Fornye resept på fast medisin
Skrive beskjed til fastlegen din
Be fastlegen ringje deg opp
Lese beskjed frå fastlegen